Репертоар:

Изложба: „Скопје пред 8 милениуми_1: Најстарите градители од Церје – Говрлево“ во МГС

Во вторник, на 29 август во Музејот на Град Скопје ќе се отвори изложбата „Скопје пред 8 милениуми_1: Најстарите градители од Церје – Говрлево“...

На 29.08.2017 година, во 20.00 часот, во Музејот на град Скопје ќе биде отворена изложбата: „Скопје пред 8 милениуми_1: Најстарите градители од Церје – Говрлево“ и ќе трае до 13.09.2017 година.

На изложбата преку повеќе паноа со илустрации и други музејски експонати ќе биде претставена архитектурата од овој значаен неолитски локалитет.

Меѓу другото, за оваа пригода е изготвен и каталог во кој свое место имаат пет труда поврзани со темата на изложбата.