Репертоар:

Прва научна конференција на студенти по историја и археологија

На Факултетот за образовни науки во Штип денеска, 22 февруари, ќе се одржи Првата научна конференција за студенти по историја и археологија... 

На конференцијата ќе учествуваат студенти од Универзитетот „Гоце Делев„ и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Конференцијата е во организација на Факултетот за образовни науки и Институтот за историја и археологија.