Репертоар:

Семејство

04/16/2017 - 19:00

Родителите често ги совладуваат емоции кога нивното дете ќе се повреди, но таквата реакција на децата не им олеснува...

04/15/2017 - 10:00

Според истражувањето на Универзитетот во Питсбург, секогаш треба да се даде предност на...

04/10/2017 - 08:32

Децата чии мајки се постари имаат помали проблеми со емоциите и однесувањето...