Репертоар:

Култура и наука

10/23/2017 - 09:53

Во Солун на 23 окомври 1893,  била основана Внатрешната Македонска Револуционерна Организација (ВМРО), со цел за извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. 

10/21/2017 - 14:06

Имиња на занаетчиски дуќани во Струга давани до 1920 година...Старите...

10/18/2017 - 08:03

Девет теракотни релјефни икони од Виница, кои се дел од една од најрепрезентативните...