Репертоар:

Археологија

08/16/2017 - 15:04

Истражувањата на оваа тумба се изведуваа во текот на јули како резултат на меѓународната соработката меѓу Центарот за истражување на предисторијата, Институтот за старословенска култура, Завод и музеј - Прилеп, Универзитетот на Јужна Бохемија и Институтот Биосенс. 

07/26/2017 - 15:15

По повод одбележување на светскиот ден на археологијата (Day of Archaeology 2017),...

07/13/2017 - 10:49

Во Музејот „Теракота“ - Виница се претставија најновите археолошки испитувања добиени од...