Репертоар:

Етнологија

10/21/2017 - 14:06

Имиња на занаетчиски дуќани во Струга давани до 1920 година...Старите стружани порано на занаетчиските дуќани им давале имиња загатливи и смешни, но коишто добро ја одразувале суштината на дуќанот.

10/12/2017 - 11:52

Во Скопје на 11 октомври 1997 умрел д-р Нијази Лимановски, доцент на Институтот за географија...

10/11/2017 - 03:14

Марија Сазданица откоа си вечерале со сина је Петрета, си легнале на чардаче да спијат....