Репертоар:

Етнологија

05/03/2018 - 08:38

Од брашно правиме бакрдан. Ќе зовриет водата, ќе му туриме сол и ќе го туриме брашното. Ќе поварит, поварит, па ќе му туриме мас и ќе го јадеме. Бакрданот се јадет со м’ќејнца или со млеко кисело.

04/25/2018 - 10:53

Печалбарството во Македонија, општо, како и она од регионот на Битолско има долга традиција...

04/18/2018 - 12:31

Родителите се оние кои ја избираат девојката за сопруга на својот син, меѓутоа имало случаи и...