Репертоар:

Етнологија

10/12/2017 - 11:52

Во Скопје на 11 октомври 1997 умрел д-р Нијази Лимановски, доцент на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, основоположник на Културно-научните манифестации на Македонците муслимани и претседател на Здружението на етнолозите на Македонија. Роден бил во селото Ростуше, на 27 јуни 1941 година.

10/04/2017 - 10:52

Ви презентираме фолклорни материјали од Струга и струшко. За почеток неколку брзопоговорки......

10/02/2017 - 11:10

Во македонското народно творештво важно место имаат хумористично-сатиричните песни. Поради...