Репертоар:

Етнологија

06/20/2017 - 08:34

Во спомен-куќите на Васил Главинов, Кочо Рацин, Јордан Хаџи Константинов – Џинот и во куќата на Касапови во стариот дел на Велес почнаа со работа деветтите „Етно работилници“...

05/07/2017 - 09:54

Во Штип е промовирана книгата „Традициски верувања и обредна пракса околу раѓањето кај...

05/06/2017 - 09:31

Ѓурѓовден се смета за најголем пролетен празник што го празнува не само христијанското туку и...