Репертоар:

Историја

10/23/2017 - 09:53

Во Солун на 23 окомври 1893,  била основана Внатрешната Македонска Револуционерна Организација (ВМРО), со цел за извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. 

10/12/2017 - 09:41

Опис на еснафите во Прилеп. Напредокот на прилепските еснафи и нивното опаѓање...

10/10/2017 - 09:52

Картофилска изложба на Бранислав Светозаревиќ под наслов „Социјалисти и комунисти –...