Репертоар:

Лингвистика

06/18/2017 - 11:52

Во Охрид денеска, 18 јуни, ќе биде отворен јубилејниот 50-от Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура и 44-та Меѓународна научна конференција, во организација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје... 

05/21/2017 - 11:43

Деновиве Филолошкиот факултет во Штип го објави третиот број од меѓународното научно списание „...

05/11/2017 - 19:54

На настанот ќе се претстават студентите по македонски јазик од институтот, преку читање поезија...