Репертоар:

Лингвистика

12/20/2017 - 03:25

Во Библиотеката „Гоце Делчев“ штипјани можеа да видат 25 факсимили од стари книги. Изложбата е организирана во соработка со Филилошкиот факултет на универзитетот „Гоце Делчев“-Штип. 

09/06/2017 - 17:24

Владата на Република Македонија усвои повеќе предлог-мерки кои се насочени кон унапредување на...

07/14/2017 - 09:40

Предложениот универзален „Нов словенски јазик“ ќе ја поедностави комуникацијата меѓу сите оние...