Репертоар:

Лингвистика

04/08/2017 - 08:30

На денешен ден, 8 април, 1909 година во Прилеп е роден Круме Кепески, македонски педагог, лингвист, преведувач, собирач на македонски народни умотворби, граматичар, автор на првата Македонска граматика...

02/14/2017 - 06:41

На денешен ден, 14 февруари, 869 година во Рим починал Константин, познат под името Кирил...

01/30/2017 - 08:44

На деншен ден, 30 јануари, 1909 година во Гостивар е роден академикот Харалампие...