Репертоар:

Промоција на Зборник со Македонско-словачки научни трудови

Вториот Зборник на научни трудови Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски е во издание на Институтот за македонска литература во Скопје...

Промоцијата на Зборникот ќе се одржи во Ректоратот на УКИМ, 24 април 2017 (понеделник) во 12.00 часот.