Репертоар:

Култура и наука

05/18/2018 - 18:49

„ЕВН Македонија“ за постојаната поставка за историјата на електрификацијата во Македонија ја доби наградата Музеј на годината за 2017 година од Македонскиот национален комитет на ИКОМ (Меѓународен совет на музеите).

04/25/2018 - 10:53

Печалбарството во Македонија, општо, како и она од регионот на Битолско има долга традиција...

04/24/2018 - 15:17

Во тек се палеонтолошките ископувања од страна на експерти за колекционирање и конзервирање на...