Репертоар: click at this page

Дискусија за програмата на ЕУ „Креативна Европа“ потпрограма „Култура“

На крајот на септември ќе биде објавен нов повик за аплицирање за грант од ЕУ преку програмата „Креативна Европа“ потпрограма „Култура“, за првата од четирите категории: Проекти за соработка this web page.

click the following article  

 

more info Проектите за соработка може да да бидат од помал обем, за кои максималниот ЕУ грант е 200.000 евра, и од поголем обем - за кои највисокиот износ на ЕУ грантот е 2.000.000 евра. Покрај нив, ново во оваа категорија е и повикот за соработка за проекти за европско културно наследство за 2018 година. 

Покрај во категоријата Проекти за соработка, во потпрограмата „Култура“ на програмата „Креативна Европа“ може да се аплицира и за проекти во категориите: Книжевност; Мрежа и Платформи click.

Канцеларијата за Креативна Европа – потпрограма Култура при Министерството за култура на Република Македонија во соработка со Канцеларија за Креативна Европа – Култура на Филмскиот фонд на Република Словачка денеска организираа презентација и дискусија на тема: „Креативноста во Креативна Европа – потпрограма Култура“ continue reading.

Билјана Прентоска од Канцеларијата за Креативна Европа - Скопје рече дека проектите со кои се аплицира за европски средства се копродукциски. Во нив се вклучени организации од повеќе земји од кои корисниците на грантовите може да ги избираат партнерите.  source

Таа ги советуваше кандидатите за грантови да поднесуваат апликации за проекти што ќе бидат и општествено корисни, т.е. покрај димензијата култура да имаат додадена вредност. За грантовите може да аплицираат организации, не физички лица article source.

- Организациите треба да бидат различни за да се постигне интердисциплинарност. Партнерството може да биде и со приватни компании. Идејата да биде добра и општествено корисна, рече Прентоска. 

Зора Јаурова од Словачка на настанот го претстави словачкото искуство во ЕУ програмата и придобивките од проектот Кошице - европски град на културата во 2013 година - специјалната акција на Европската комисија во рамки на програмата „Креативна Европа“. 

Презентацијата „Креативноста во Креативна Европа – потпрограма Култура“ во вториот дел продолжува со дискусија за влијанието на програмите на ЕУ Култура 2007 -2013 и Креативна Европа – Култура (2014 -2020) врз националните и регионалните иницијативи и стратегии. Учесници на дискусијата се корисници на овие програми од неколку институции од културата во Македонија.