Репертоар:

Македонски фолклор

03/16/2017 - 17:15

Меѓу новообјавените песни се „Невесто, црвен трендафил“, „Девојче, девојче“, „Жетварски песни“, „Ја излези стара мајко“, „Филипо моме“… како и „Правото“, „ Мајското оро“, „Падарското оро“, „Сватовското оро“...

03/14/2017 - 14:49

Здружението за развој на култура и заштита на културното наследство „Контекст – Струмица“...

03/14/2017 - 06:31

Промоцијата на петтото и шестотото аудио издание Незаборав ...