Репертоар:

Архитектура

06/08/2017 - 09:23

Изложбата ќе опфати трудови на тековните студенти на додипломски и постдипломски студии на МИТ факултетот за архитектура...

05/29/2017 - 09:35

Првите фази од реконструкцијата на Албанскиот театар и од изградбата на Турскиот театар во...

05/24/2017 - 23:28

Комплексот на Климентов универзитет е замислен како мултимедијален, високообразовен наставно-...