Репертоар:

Архитектура

02/20/2018 - 11:35

Градежните активности околу реставрацијата и конзервацијата на Алипашината џамија во Охрид не се одвиваат согласно одлуката за нејзина конзервација и реставација. Тоа е ставот на Здружението на граѓани „Совест“, кое уште при првото нивно појавување имаа забелешки на начинот како се врши реставрацијата.

02/09/2018 - 05:20

Националната установа Завод и Музеј-Битола презема активности за заштита на ...

02/04/2018 - 13:22

По повеќегодишен застој во реставрацијата на еден од најрепрезентативните објекти на нашето...