Репертоар:

Архитектура

09/29/2017 - 10:32

Колаборативниот проект „Кога зградите би зборувале“, кој ги разоткрива скриените траги од бришењето на колкетивната меморија на локалната историја, преку конкретни примери на урбани простори кои се/биле значајни обележја во одреден град или област, ќе биде претставен денеска во Скопје.

09/27/2017 - 12:11

Извадок од книгата „Христијански храмови и свети места во Охридско“ од Гоце Ангеличин – Жура,...