Репертоар:

Архитектура

11/23/2017 - 10:11

Управата за заштита на културното наследство соопшти дека од извршениот инспекциски надзор на 7 ноември било констатирано дека сите работи на непосредна заштита на Али-пашината џамија во Охрид се изведуваат согласно одобрената проектна документација, но не е испочитувано пропишаното со точка 6 од диспозитивот на Конзерваторското одобрение - дека „работите од став 1 од диспозитивот на ова одобрение може да се изведат врз основа на правосилно одобрение согласно со прописите за градење“.

11/12/2017 - 09:07

Книгата „На Скопје, со љубов! - Архитектонската мисла на Живко Поповски“ утревечер,  13.11...

10/22/2017 - 09:45

Национална галерија на Македонија објави ...