Репертоар:

На денешен ден: Роден е академик Харалампие Поленаковиќ

На деншен ден, 30 јануари, 1909 година во Гостивар е роден академикот Харалампие Поленаковиќ...

Поленаковиќ е еден од основоположниците на историјата на македонската литература, истакнат македонски научен и културен работник, долгогодишен редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје и еден од првите членови на Македонската академија на науките и уметностите.

Неговиот научен опус опфаќа повеќе од 1.000 библиографски единици.

Умрел во Скопје, на 15 февруари 1984 година.