Репертоар:

Промoција на Аудио ЦД Незаборав 5 и 6 на „Танец“

Промоцијата на петтото и шестотото аудио издание Незаборав ќе се одржи на 16 март (четврток) во 12.00 часот, во НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојнот...

Петтото и шестотото аудио издание Незаборав, ора и песни извадени од LONG PLAY плочи од ризницата на НУ Ансамбл Танец, се во изведба на оркестарот и пеачкиот кор на ансамблот.