Репертоар: click to see more

ДПМ со трибина во чест на академик Милан Ѓурчинов

Друштвото на писателите на Македонија на 13 февруари, на одбележувањето 71 година од постоењето, ќе организира трибина посветена на академик Милан Ѓурчинов.  click

http://thehandie.com/map Поводот за трибината е 90-годишнината од раѓањето на акад. Ѓурчинов и е насловена „Епохата на естетскиот плурализам – дебата за критиката“.

http://softnis.com/?map Како што соопшти ДПМ, на трибината ќе учествуваат академиците Влада Урошевиќ и Али Алиу, и универзитетските професори Елизабета Шелева, Лидија Капушевска-Дракулевска и Димитрија Ристевски.

visit web page Претседателот на ДПМ Веле Смилевски на трибината ќе му предаде на Ѓурчинов Повелба на ДПМ по повод неговото 60-годишно членување во писателската асоцијација.

please click for source - Како есеист, критичар, книжевен историчар, теоретичар и антологичар, Милан Ѓурчинов остави силен печат во сите позначајни фази од развојот на македонската литература, во времето на книжевната конфронтација, одбраната на модернистичките тенденции и промовирањето на книжевниот плурализам, до најновите литературни процеси од 21 век. Неговите Избрани дела објавени се во 10 тома, соопшти Друштвото на писателите на Македонија.

Милан Ѓурчинов својот работен век го помина како професор на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје http://prediksibola108.net/map.

Беше шеф на катедрата за славистика и покренувач и раководител на катедрата за компаративна книжевност here.