Репертоар:

Репертоар на Синеплекс од 6 до 12 август

Во киното Синеплекс од 6 август ќе се најде спектакуларната акција и една мошне интересна приказна за младите суперхерои, „Фантастичната четворка“ (Fantastic Four)...

Во киното Синеплекс од 6-ти до 12-ти август имате можност да ги проследите следниве филмови:

Фантастичната четворка (Fantastic Four)

работни денови: 15:20, 16:45, 17:45, 19:00, 20:00, 21:00, 22:15 часот

викенд: 11:40, 12:40, 13:40, 15:20, 16:45, 17:45, 19:00, 2 0:00, 21:00, 22:15 часот

 

Невозможна мисија: Одметници (Mission: Impossible Rogue Nation)

секој ден: 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:10, 21:15, 22:50 часот

 

Тајните на Ватикан (The Vatican Tapes)

секој ден: 21:30, 22:40

 

Пиксели 3D (Pixels 3D)

работни денови: 18:30, 20:40 часот

викенд: 12:20, 14:20, 16:33, 18:30, 20:40 часот

 

Пиксели (Pixels)

викенд: 11:20, 13:20, 15:40 часот

 

Градови на хартија (Paper Towns)

секој ден: 17:10, 19:15 часот

 

Ент-мен 3D (Ant-Man 3D)

секој ден: 19:30, 21:45 часот

 

Вон/Себе (Self/Less)

секој ден: 20:20 часот

 

Магичниот Мајк XXL (Magic Mike XXL)

секој ден: 22:30 часот

 

Терминатор: Генесис 3D (Terminator: Genisys 3D)

секој ден: 22:00 часот

 

Тед 2 (Ted 2)

викенд: 18:10  часот

 

Светот Јура 3D (Jurassic World 3D)

викенд: 17:00 часот

 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

 

 

Мињони 3D (The Minions 3D)

работни денови: 16:30, 18:00, 19:45 часот

викенд: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:45 часот

 

Мињони (The Minions)

викенд: 11:00, 13:00, 14:50 часот