Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 22 до 28 октомври

Во кино Милениум премиерно ќе бидат прикажани филмовите „Тело“ и „Хотел Трансилванија 2 3Д“...

Тековен репертоар на кино Милениум од 22 до 28 октомври:

ЧЕТВРТОК (22.10.):

13:00 часот - ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2 3Д (HOTEL TRANSYLVANIA 2 3D) - ПРЕМИЕРА

15:00 часот - МАРСОВЕЦ 3Д (THE MARTIAN 3D)

17:30 часот - ПУРПУРЕН ВРВ (CRIMSON PEAK)

20:00 часот - ТЕЛО (CIALO) - ПРЕМИЕРА

22:00 часот - ЦРНА МИСА (BLACK MASS)

 

ПЕТОК (23.10.):

13:00 часот - ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2 3Д (HOTEL TRANSYLVANIA 2 3D)

15:00 часот - ТЕЛО (CIALO) 17:30 - ПУРПУРЕН ВРВ (CRIMSON PEAK)

20:00 часот - МАРСОВЕЦ 3Д (THE MARTIAN 3D)

22:30 часот - ЦРНА МИСА (BLACK MASS)

 

САБОТА - НЕДЕЛА (24.10. - 25.10.):

11:00 часот - ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2 3Д (HOTEL TRANSYLVANIA 2 3D)

13:00 часот - ПАН: ПАТУВАЊЕ ВО НЕДОЈДИЈА 3Д (PAN 3D)

15:00 часот - ТЕЛО (CIALO)

17:30 часот - ПУРПУРЕН ВРВ (CRIMSON PEAK)

20:00 часот - МАРСОВЕЦ 3Д (THE MARTIAN 3D)

22:30 часот - ЦРНА МИСА (BLACK MASS)

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (26.10. - 28.10.):

13:00 часот - ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2 3Д (HOTEL TRANSYLVANIA 2 3D)

15:00 часот - ТЕЛО (CIALO) 17:30 - ПУРПУРЕН ВРВ (CRIMSON PEAK)

20:00 часот - МАРСОВЕЦ 3Д (THE MARTIAN 3D)

22:30 часот - ЦРНА МИСА (BLACK MASS)