Репертоар:

Репертоар на киното Милениум од 22 до 25 ноември

Тековен репертоар на киното Милениум од 22-ри до 25-ти ноември...

На репертоарот на кино Милениум можете да ги проследите следниве филмови:

НЕДЕЛА (22.11.):

11:00 часот - ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 2 3Д (HOTEL TRANSYLVANIA 2 3D)

13:00 часот - СНУПИ И ЧАРЛИ БРАУН 3Д (SNOOPY AND CHARLIE BROWN: THE PEANUTS MOVIE 3D)

15:00 часот - ЗБОР

17:30 часот - ИГРИ НА ГЛАДНИТЕ: МОКИНГЏЕЈ - Дел 2 3Д (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - Part 2 3D)

20:00 часот - ИГРИ НА ГЛАДНИТЕ: МОКИНГЏЕЈ - Дел 2 3Д (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - Part 2 3D)

22:30 часот - СПЕКТРА (SPECTRE)

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (23.11. - 25.11.):

13:00 часот - СНУПИ И ЧАРЛИ БРАУН 3Д (SNOOPY AND CHARLIE BROWN: THE PEANUTS MOVIE 3D)

15:00 часот - ЗБОР

17:30 часот - ИГРИ НА ГЛАДНИТЕ: МОКИНГЏЕЈ - Дел 2 3Д (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - Part 2 3D)

20:00 часот - ИГРИ НА ГЛАДНИТЕ: МОКИНГЏЕЈ - Дел 2 3Д (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - Part 2 3D)

22:30 часот - СПЕКТРА (SPECTRE)