Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 24 декември до 1 јануари

На репертоарот на кино Милениум премиерно ќе бидат прикажани анимираниот филм „Алвин и верверичките: Големата авантура“ и две европски продукции „Аферим“ и „Мојата мајка“...

На репертоарот на кино Милениум од 24 декември до 1 јануари имате можност да ги погледенете следниве филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (24.12. - 25.12.):

13:00 часот - АФЕРИМ! (AFERIM!)

15:00 часот - МОЈАТА МАЈКА (MIA MADRE)

17:30 часот - МАЛИОТ ПРИНЦ (THE LITLLE PRINCE)

20:00 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ 3Д (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES 3D)

22:30 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES)

 

САБОТА (26.12.):

11:00 часот - АЛВИН И ВЕРВЕРИЧКИТЕ: ГОЛЕМАТА АВАНТУРА (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP)

13:00 часот - МАЛИОТ ПРИНЦ (THE LITLLE PRINCE)

15:00 часот - МОЈАТА МАЈКА (MIA MADRE)

17:30 часот - ВО СРЦЕТО НА МОРЕТО 3Д (IN THE HEART OF THE SEA 3D)

20:00 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ 3Д (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES 3D)

22:30 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES)

 

НЕДЕЛА (27.12.):

13:00 часот - АЛВИН И ВЕРВЕРИЧКИТЕ: ГОЛЕМАТА АВАНТУРА (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP)

15:00 часот - АФЕРИМ! (AFERIM!)

17:30 часот - ВО СРЦЕТО НА МОРЕТО 3Д (IN THE HEART OF THE SEA 3D)

20:00 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ 3Д (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES 3D)

22:30 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES)

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (28.12. - 30.12.):

13:00 часот - АФЕРИМ! (AFERIM!)

15:00 часот - МОЈАТА МАЈКА (MIA MADRE)

17:30 часот - МАЛИОТ ПРИНЦ (THE LITLLE PRINCE)

20:00 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ 3Д (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES 3D)

22:30 часот - ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ: СИЛАТА СЕ БУДИ (STAR WARS: THE FORCE AWAKENES)

 

ЧЕТВРТОК – ПЕТОК (31.12. - 01.01.):

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ