Репертоар:

Репертоар на Народен театар Битола од 15 до 21 февруари

Репертоар на НУ Народен театар Битола во период од 15-ти до 21-ви февруари...

На репертоарот на битолскиот народен театар имате можост да ги погледнете следниве претстави:

Понеделник - 15.02.2016 година, „ЕЛКА КАЈ ИВАНОВИ“, почеток 19.30 часот

Вторник - 16.02.2016 година, „ЕЛКА КАЈ ИВАНОВИ“, почеток 19.30 часот

Среда - 17.02.2016 година, „МЕТАМОРФОЗИ “, почеток 19.30 часот

Четврток - 18.02.2016 година, „БЕЗ ПАНИКА“, почеток 19.30 часот

Петок - 19.02.2016 година, „КАРЕНИНА - MADE IN MACEDONIA“, почеток 19.30 часот

Сабота- 20.02.2016 година, „КАРЕНИНА - MADE IN MACEDONIA“, почеток 19.30 часот