Репертоар:

Репертоар во киното Милениум

Тековен репертоар во градското кино Милениум за следнава недела...

Ова се филмовите кои ќе можете да ги проследите следните 7 дена:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (18.12-19.12):

13:00 - ПИНГВИНИТЕ ОД МАДАГАСКАР (The Penguins Of Madagascar)

15:00 - КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДИШ ОД ШЕФОТ 2 (Horrible Bosses 2)

17:30 - ИГРИТЕ НА ГЛАДНИТЕ - МОКИНГЏЕЈ: ДЕЛ 1 (The Hunger Games - Mockingjay : Part 1)

20:00 - ХОБИТ: БИТКАТА НА ПЕТТЕ ВОЈСКИ 3Д (The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D)

22:30 - ЕГЗОДУС: БОГОВИ И КРАЛЕВИ 3Д (Exodus: Gods and Kings 3D) - премиера

САБОТА - НЕДЕЛА (20.12-21.12):

11:00 - Мечето Падингтон (Paddington)

13:00 - ПИНГВИНИТЕ ОД МАДАГАСКАР (The Penguins Of Madagascar)

15:00 - КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДИШ ОД ШЕФОТ 2 (Horrible Bosses 2)

17:30 - ИГРИТЕ НА ГЛАДНИТЕ - МОКИНГЏЕЈ: ДЕЛ 1 (The Hunger Games - Mockingjay : Part 1)

20:00 - ХОБИТ: БИТКАТА НА ПЕТТЕ ВОЈСКИ 3Д (The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D)

22:30 - ЕГЗОДУС: БОГОВИ И КРАЛЕВИ 3Д (Exodus: Gods and Kings 3D)

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (22.12-24.12):

13:00 - ПИНГВИНИТЕ ОД МАДАГАСКАР (The Penguins Of Madagascar)

15:00 - КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДИШ ОД ШЕФОТ 2 (Horrible Bosses 2)

17:30 - ИГРИТЕ НА ГЛАДНИТЕ - МОКИНГЏЕЈ: ДЕЛ 1 (The Hunger Games - Mockingjay : Part 1)

20:00 - ХОБИТ: БИТКАТА НА ПЕТТЕ ВОЈСКИ 3Д (The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D)

22:30 - ЕГЗОДУС: БОГОВИ И КРАЛЕВИ 3Д (Exodus: Gods and Kings 3D)