Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 3 - 9 март

Во киното Милениум премиерно ќе бидат прикажани комедијата „(Не)Професионалец“ и анимираниот филм „Зоотропола 3Д“...

Тековен репертоар на киното Милениум од 3 до 9 март:

ЧЕТВРТОК-ПЕТОК (03.03. - 04.03.):

13:00 часот - ЗОOТРОПОЛА 3Д (ZOOTOPIA 3D)

15:00 часот - ДЕДПУЛ (DEADPOOL)

17:30 часот - БОГОВИТЕ НА ЕГИПЕТ 3Д (GODS OF EGYPT 3D)

20:00 часот - (НЕ)ПРОФЕСИОНАЛЕЦ (GRIMSBY) - премиера

22:00 часот - ЗУЛЕНДЕР 2 (ZOOLANDER 2) - премиера

 

САБОТА - НЕДЕЛА (05.03. - 06.03.):

11:00 часот - МАЛИТЕ ВИЛЕНИЦИ ПИКСИ (PIXIES)

13:00 часот - ЗОOТРОПОЛА 3Д (ZOOTOPIA 3D)

15:00 часот - ДЕДПУЛ (DEADPOOL)

17:30 часот - БОГОВИТЕ НА ЕГИПЕТ 3Д (GODS OF EGYPT 3D)

20:00 часот - (НЕ)ПРОФЕСИОНАЛЕЦ (GRIMSBY)

22:00 часот - ЗУЛЕНДЕР 2 (ZOOLANDER 2)

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (07.03. - 09.03.):

13:00 часот - ЗОOТРОПОЛА 3Д (ZOOTOPIA 3D)

15:00 часот - ДЕДПУЛ (DEADPOOL)

17:30 часот - БОГОВИТЕ НА ЕГИПЕТ 3Д (GODS OF EGYPT 3D)

20:00 часот - (НЕ)ПРОФЕСИОНАЛЕЦ (GRIMSBY)

22:00 часот - ЗУЛЕНДЕР 2 (ZOOLANDER 2)