Репертоар:

Репертоар на театарот „Војдан Чернодрински“

Тековен репертоар на театарот „Војдан Чернодрински“ Прилеп...

На сцената на прилепскиот театар можете да ги погледнете следниве претстави:

Среда, 30.3. 2016 - 19.30 часот

„БУРЕ БАРУТ“

режија: Наташа Поплавска

 

Сабота 2.4. 2016 – 19.30 часот

„Од кол на кол“

режија: Коле Ангеловски