Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 12 до 18 мај

Од четврток на репертоарот на кино Милениум е филмот кој ќе ги забавува најмладите „Лутите птици“...

Тековен репертоар на кино Милениум од 12 до 18 мај:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (12.05. - 13.05.):

13:00 часот - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK)

15:00 часот - ЏГАН

17:30 часот - ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ 3Д (ANGRY BIRDS 3D) - Премиера

20:00 часот - КАПЕТАН АМЕРИКА: ГРАЃАНСКА ВОЈНА 3Д (CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 3D)

22:30 часот - ЛАЗАР

 

САБОТА - НЕДЕЛА (14.05. - 15.05.):

11:00 часот - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK)

13:00 часот - ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ 3Д (ANGRY BIRDS 3D)

15:00 часот - ЏГАН

17:30 часот - ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ 3Д (ANGRY BIRDS 3D)

20:00 часот - КАПЕТАН АМЕРИКА: ГРАЃАНСКА ВОЈНА 3Д (CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 3D)

22:30 часот - ЛАЗАР

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (16.05. - 18.05.):

13:00 часот - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK)

15:00 часот - ЏГАН

17:30 часот - ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ 3Д (ANGRY BIRDS 3D)

20:00 часот - КАПЕТАН АМЕРИКА: ГРАЃАНСКА ВОЈНА 3Д (CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 3D)

22:30 часот - ЛАЗАР