Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 4-10 август

Репертоар во градското кино Милениум во ГТЦ од 4 до 10 август 2016 година...

 

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (04.08. - 05.08.):

15:00 - ЅВЕЗДЕНИ ПАТЕКИ: ОД ДРУГАТА СТРАНА 3Д (STAR TREK: BEYOND 3D)

17:30 - ИСТЕРУВАЧИ НА ДУХОВИ 3Д (GHOSTBUSTERS 3D)

20:00 - ОДРЕДОТ НА ОТПИШАНИТЕ 3Д (SUICIDE SQUAD 3D) - Премиера

22:30 - ЏЕЈСОН БОРН (JASON BOURNE)

САБОТА - НЕДЕЛА (06.08. - 07.08.):

11:00 - БАРАЈЌИ ЈА ДОРИ (FINDING DORY)

13:00 - ЛЕДЕНА ДОБА – ГОЛЕМИОТ УДАР (ICE AGE – COLLISION COURSE)

15:00 - ЅВЕЗДЕНИ ПАТЕКИ: ОД ДРУГАТА СТРАНА 3Д (STAR TREK: BEYOND 3D)

17:30 - ИСТЕРУВАЧИ НА ДУХОВИ 3Д (GHOSTBUSTERS 3D)

20:00 - ОДРЕДОТ НА ОТПИШАНИТЕ 3Д (SUICIDE SQUAD 3D)

22:30 - ЏЕЈСОН БОРН (JASON BOURNE)

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (08.08.- 10.08.):

15:00 - ЅВЕЗДЕНИ ПАТЕКИ: ОД ДРУГАТА СТРАНА 3Д (STAR TREK: BEYOND 3D)

17:30 - ИСТЕРУВАЧИ НА ДУХОВИ 3Д (GHOSTBUSTERS 3D)

20:00 - ОДРЕДОТ НА ОТПИШАНИТЕ 3Д (SUICIDE SQUAD 3D)

22:30 - ЏЕЈСОН БОРН (JASON BOURNE)