Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 1 до 7 септември

Во кино Милениум премиерно ќе биде прикажан филмот „Кучиња на војната“...

На репертоарот на кино Милениум се слдите филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (01.09. - 02.09.):

13:00 - ТАЈНИОТ ЖИВОТ НА МИЛЕНИЦИТЕ (THE SECRET LIFE OF PETS)

15:00 - ЛОШИ МАЈКИ (BAD MOMS)

17:30 - БЕН-ХУР (BEN-HUR)

20:00 - КУЧИЊА НА ВОЈНАТА (WAR DOGS) - Премиера

22:00 - НЕРВ (NERVE)

 

САБОТА - НЕДЕЛА (03.09. - 04.09.):

11:00 - ПИТ И ЗМЕЈОТ (PETE’S DRAGON)

13:00 - ТАЈНИОТ ЖИВОТ НА МИЛЕНИЦИТЕ (THE SECRET LIFE OF PETS)

15:00 - ЛОШИ МАЈКИ (BAD MOMS)

17:30 - БЕН-ХУР (BEN-HUR)

20:00 - КУЧИЊА НА ВОЈНАТА (WAR DOGS)

22:00 - НЕРВ (NERVE)

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (05.09.- 07.09.):

13:00 - ТАЈНИОТ ЖИВОТ НА МИЛЕНИЦИТЕ (THE SECRET LIFE OF PETS)

15:00 - ЛОШИ МАЈКИ (BAD MOMS)

17:30 - БЕН-ХУР (BEN-HUR)

20:00 - КУЧИЊА НА ВОЈНАТА (WAR DOGS)

22:00 - НЕРВ (NERVE)