Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 6 до 12 октомври

На репертоарот на кино Милениум премиерно ќе бидат прикажани две македонски нови продукции...

На репертоарот на кино Милениум се следниве филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (06.10. – 07.10.):

13:00 - ШТРКОВИ (STORKS)

15:00 - ДОМОТ ЗА НЕОБИЧНИ ДЕЦА НА ГОСПОЃИЦА ПЕРЕГРИН (Miss Peregrine's Home For Peculiar Children)

17:30 - СНОУДЕН (SNOWDEN)

20:00 - ЗЛАТНА ПЕТОРКА (GOLDEN FIVE) - Премиера

22:00 - ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СКОПЈЕ (THE LIBERATION OF SKOPJE)

 

САБОТА – НЕДЕЛА (08.10. - 09.10.):

11:00 - ТАЈНИОТ ЖИВОТ НА МИЛЕНИЦИТЕ (THE SECRET LIFE OF PETS)

13:00 - ШТРКОВИ (STORKS)

15:00 - ДОМОТ ЗА НЕОБИЧНИ ДЕЦА НА ГОСПОЃИЦА ПЕРЕГРИН (Miss Peregrine's Home For Peculiar Children)

17:30 - СНОУДЕН (SNOWDEN)

20:00 - ЗЛАТНА ПЕТОРКА (GOLDEN FIVE)

22:00 - ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СКОПЈЕ (THE LIBERATION OF SKOPJE)

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (10.10. - 12.10.):

13:00 - ШТРКОВИ (STORKS)

15:00 - ДОМОТ ЗА НЕОБИЧНИ ДЕЦА НА ГОСПОЃИЦА ПЕРЕГРИН (Miss Peregrine's Home For Peculiar Children)

17:30 - СНОУДЕН (SNOWDEN)

20:00 - ЗЛАТНА ПЕТОРКА (GOLDEN FIVE)

22:00 - ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СКОПЈЕ (THE LIBERATION OF SKOPJE)