Репертоар:

Неделен репертоар на театарот „Џинот“ Велес

Неделен репертоар на театарот „Јордан Хаџи Константинов - Џинот“ Велес...

Следната недела на репертоар на театарот „Џинот“ Велес се следниве претстави:

 

Вторник, 22.11. „СЛУГА НА ДВАЈЦА ГОСПОДАРИ“ од Карло Голдони, режија: Јуџел Ертен, Гостување на Турскиот Театар, 20 часот

 

Петок, 25.11. „СТАРИЦАТА ОД КАЛКУТА“ од Ханок Левин, режија: Софија Ристевска, 20 часот

 

Сабота, 26.11. „СПАНАЌ СО ПРЖЕНИ КОМПИРИ“ од Золтан Егреши, режија: Ненад Витанов, 20 часот