Репертоар:

Обновен репертоар на кино Милениум

По завршувањето на филмскиот фестивал CСинедејс, кино Милениум продолжува со редовниот репертоар...

На репертоарот се два филма од програмата на Синедејс, „Ноќен живот“ на Дамјан Козоле и „Устав на Република Хрватска“ на Рајко Грлиќ.

 

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (21.11. - 23.11.):

15:00 часот - ИНФЕРНО (INFERNO)

17:30 часот - ДОКТОР СТРЕЈНЏ (DOCTOR STRANGE)

20:00 часот - УСТАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА (THE CONSTITUTION)

22:00 часот - НОЌЕН ЖИВОТ (NIGHTLIFE)