Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 1 до 7 декември

Во кино Милениум премиерно ќе бидат прикажани филмовите „Сојузници“ и „Јас Даниел Блејк“...

На репертоарот на кино Милениум се следниве филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (01.12. - 02.12.):

13:00 часот - НОЌЕН ЖИВОТ (NIGHTLIFE)

15:00 часот - ЈАС, ДАНИЕЛ БЛЕЈК (I, DANIEL BLAKE)

17:30 часот - УСТАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА (THE CONSTITUTION)

20:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED) – премиера

22:30 часот - МАКС СТИЛ (MAX STEEL)

 

САБОТА - НЕДЕЛА (03.12. - 04.12.):

11:00 часот - ВАИЈАНА – ПОТРАГА ПО МИТСКИОТ ОСТРОВ (MOANA)

13:00 часот - ВАИЈАНА – ПОТРАГА ПО МИТСКИОТ ОСТРОВ (MOANA)

15:00 часот - ЈАС, ДАНИЕЛ БЛЕЈК (I, DANIEL BLAKE)

17:30 часот - УСТАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА (THE CONSTITUTION)

20:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED) 22:30 - МАКС СТИЛ (MAX STEEL)

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (05.12. - 07.12.):

13:00 часот - НОЌЕН ЖИВОТ (NIGHTLIFE)

15:00 часот - ЈАС, ДАНИЕЛ БЛЕЈК (I, DANIEL BLAKE)

17:30 часот - УСТАВ НА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА (THE CONSTITUTION)

20:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED) – премиера

22:30 часот - МАКС СТИЛ (MAX STEEL)