Репертоар:

Репертоар на киното Синеплекс од 8 до 14 февруари

На репертоар на киното Синеплекс се премиерите на филмовите „50 нијанси потемно“ и „Лего Бетмен“...

На репертоарот на киното Синеплекс се филмовите:

xХx: Враќањето на Ксандер Кејџ Дигитал 3D

Четврток: 20:10, 22:30 часот 

Останати денови: 15:15, 17:30, 19:45, 21:45 часот 

 

xХx: Враќањето на Ксандер Кејџ Дигитал 2D

Четврток: 15:45, 16:20 Петок: 20:30, 22:30 часот 

Понеделник-Среда: 13:20, 20:30, 22:30 часот 

 

Притаено Зло: Последно Поглавје 3Д

Четврток: 16:45, 19:00 часот 

Останати денови освен вторник: 18:15, 20:15 часот 

Вторник: 18:15 часот 

 

50 Нијанси потемно

Четврток: 15:15, 16:30, 17:30, 17:40, 18:20, 18:40, 19:30, 19:45,  20:00, 20:15, 20:20, 20:40, 21:30, 21:45, 22:00, 22:20 часот 

Секој ден освен вторник: 15:30, 16:15, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30,  22:15 часот 

Вторник: 15:30, 16:15, 17:45, 18:10, 18:30, 19:00, 19:15, 19:30,  20:00, 20:15, 20:45, 21:10, 21:30, 22:15, 22:45 часот 

 

Асасинс Крид 3D

Секој ден освен четврток: 16:45 часот 

Викенд: 20.15 часот 

 

Злато

Четврток: 15:30, 17:50 часот 

Остнати денови освен вторник: 21:00, 23:00 часот 

Вторник: 23:00 часот 

 

Патници 3Д

Четврток: 16:10 часот 

Викенд: 12:20, 22:45 часот 

Остнати денови освен вторник: 22:45 часот 

 

Ла Ла Ленд

Четврток: 18:30, 21:15 часот 

Остнати денови: 16:30, 18:50, 21:15 часот 

 

Зошто Тој

Четврток: 21:00, 22:45, 23:00 часот 

Остнати денови освен вторник: 17:15, 19:30, 22:00 часот 

Вторник: 17:15, 22:00 часот 

 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

 

БАЛЕРИНАТА И ВИКТОР 3D

Викенд: 12:40, 14:40 часот 

 

Ваијана 3D

Викенд: 11:40, 14:20 часот 

 

Синг 2D

Секој ден освен четврток: 15:45 часот 

Викенд: 11:20, 13:40, 15:45 часот 

 

Лего Бетмен 3D

Четврток: 16:00, 18:00 часот 

Петок: 15:00, 17:00, 19:00 часот 

Викенд: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 часот 

Понеделник и Среда: 15:00, 17:00, 19:00 часот 

Вторник: 15:00, 17:00 часот 

 

Лего Бетмен 2D

Четврток: 15:00, 17:00 часот 

Петок: 16:00, 18:00 часот 

Викенд: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 часот 

Понеделник и Среда: 16:00, 18:00 часот 

Вторник: 16:00 часот