Репертоар:

Неделен pепеpтоар на театаp „Јордан Хаџи Конcтантинов - Џинот“ Велеc

Тековен репертоар на театарот „Јордан Хаџи Константинов - Џинот“ Велес...

На репертоарот на велешкиот театар се следниве претстави:

Вторник, 07.03.

„НОЌИТЕ ВО БЕЛ САТЕН“, хит-комедија,

автор на текст: Братислав Димитров,

режија: Ненад Витанов,

20 часот

 

Четврток, 09.03.

„АНА КОМНЕНА“, драма,

автор на текст: Сашо Димоски,

режија: Ненад Витанов и Васил Зафирчев,

20 часот

 

Петок, 10.03.

„СПАНАЌ СО ПРЖЕНИ КОМПИРИ“, комедија,

автор на текст: Золтан Егреши,

режија: Ненад Витанов,

20 часот

 

Сабота, 11.03. 

„АНА КОМНЕНА“, драма,

автор на текст: Сашо Димоски,

режија: Ненад Витанов и Васил Зафирчев

20 часот