Репертоар:

Репертоар на Народен театар - Битола од 5 до 11 јуни

Тековен репертоар на Народен театар - Битола од 5 до 11 јуни...

На репертоарот на Народен театар - Битола се претставите:

05.06.2017 (понеделник) 20.00 часот

„Дупло дно„

автор: Горан Стефановски

режија : Ангелчо Илиевски

 

06.06.2017 (вторник) 20.00 часот

„Бар-Ремарк„

адаптација и режија: Александар Баргман

и авторски текстови надраматургот и актерите

 

07.06.2017(среда) 20.00 часот

„Кралски игри„

автор: Григориј Горин

режија: Љупчо Ѓорѓиевски

 

08.06.2017(ќетврток) 20.00 часот

„Грета од Фауст„

автор: Лиц Хибнер

режија: Димче Николовски

 

09.06.2017(петок) 20.00 часот

„Злосторство и казна„

автор: Ф.М.Достоевски

режија: Диего Де Бреа

 

10.06.2017(сабота) 20.00 часот

„Грилпарцер во секс шоп„

автор: Питер Турини

режија: Јован Ристовски

 

11.06.2017( недела ) 19.30 часот

гостување на МТФ-Прилеп

„Злосторство и казна „

автор: Ф.М.Достоевски

режија: Диего Де Бреа