Репертоар:

Репертоар на Народен театар - Битола 8-15 февруари

Тековен репертоар на НУ Народен театар - Битола од 08-15 февруари 2015 година...

На сцената на Битолскиот народен театар од 8-ми до 15-ти февруари можете да ги погледнете следниве претстави:

09.02.2015 (понеделник) 19.30 часот

Премиера „Кокошка “

автор: Николај Кољада

режија: Маријан Ѓоргиевски

 

10.02.2015 (вторник) 19.30 часот

Премиера: „Кокошка “

автор: Николај Кољада

режија: Маријан Ѓоргиевски

 

11.02.2015 (среда) 19.30 часот

„За домот се работи“

автор: Горјан Милошевски

режија: Мартин Мирчевски

 

12.02.2015 (Четврток) 19.30 часот

„За домот се работи“

автор: Горјан Милошевски

режија: Мартин Мирчевски

 

13.02.2015 (петок) 18.00 часот

„Без паника“

автор: Мика Мулуаху

режија. Благој Мицевски

 

14.02.2015 (сабота ) 19.30 часот

„Без паника“

автор: Мика Мулуаху

режија. Благој Мицевски