Репертоар:

Почнува пријавувањето за упис на Скопскиот универзитет

На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје денеска и утре е пријавувањето за упис во прва година во академската 2017/2018 година.  

Според Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии за претстојната студиска година, слободни се вкупно 10.818 места. Од нив 5865 се за редовни студенти за кои годишната партиципација е 200 евра, 3793 места се за редовни со кофинансирање на студиите со 400 евра годишно и 1160 за вонредни студенти кои, исто така, плаќаат 400 евра.

Новина во конкурсот е укинувањето на дисперзираните студии. Кандидатите кои ќе го пропуштат првиот рок за пријавување оваа недела, може да се пријават во вториот рок на 4 септември, а на факултетите на кои ќе има слободни места третиот рок за пријавување за упис е на 15 септември.

Во конкурсот на УКИМ се наведени потребните документи и критериумите и условите за упис, меѓу кои е и положена државна матура.