Репертоар:

Наука

10/11/2017 - 02:51

По 39 години од првото доаѓање во Македонија, за Семинарот за македонски јазик, литература и култура во Охрид, д-р Кристина Крамер, редовен професор на Универзитетот во Торонто, денеска стана почесен доктор на науки од областа на филологијата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

12/06/2016 - 13:53

Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ по повод патрониот празник...

11/30/2016 - 15:13

Во Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) беше промовирано делото ...