Репертоар:

Образование

12/13/2017 - 03:38

Во деновите од 15 до 17 декември 2017 година, се одржува Вики Камп за ученици во Берово, во организација на Здружението за умножување на слободни содржини ГЛАМ Македонија од Скопје.

09/29/2017 - 10:56

Со отворени часови по кинески јазик, калиграфија, кинеско уметничко сечење хартија, кинески танц...

09/28/2017 - 10:22

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  одбележува 70 години од почетокот на наставата по...