Репертоар:

Разно

02/19/2018 - 14:05

Постот е време на духовна будност, очистување, покајание, молитва, подвизи и добри дела. Тој е неразделно поврзан со молитва, со читање духовни книги, со дела на милост и љубов кон ближниот, духовни разговори, посета на богослужби, читање и проучување на Светото писмо, посета на часови по веронаука и верски поуки и правење добро.

02/12/2018 - 08:48

Објавена годишната програма и резултатите од годишниот конкурс за финансирање проекти од...

02/12/2018 - 02:39

Во Стратегијата на Министерството за култура 2018-2020 ниту еднаш не е споменат македонскиот...