Репертоар:

Разно

06/19/2017 - 10:45

Ракотворбите се изработени на 15-те работилници кои беа организирани во февруари и март со цел да им се помогне на мигрантите во справувањето со трауммите кои ги преживеале во текот на нивното бегство...

06/15/2017 - 21:41

Овој црковен храм е еден од најстарите обележја на христијанството во овој крај под Плачковица,...

06/14/2017 - 15:39

Станува збор за конструкција на велосипедски патеки, неколку на Осоговските планини во должина...