Репертоар:

Репертоар

06/12/2017 - 08:29

Тековен репертоар на Народен театар - Битола од 12 до 18 јуни...

06/03/2017 - 09:15

Тековен репертоар на Народен театар - Битола од 5 до 11 јуни...

05/29/2017 - 09:47

Тековен репертоар на Народен театар - Битола од 29 мај до 1 јуни...