Репертоар:

Репертоар

12/07/2017 - 05:02

Тековен репертоар на Народен театар - Битола за месец декември 2017 година...

11/02/2017 - 08:36

Ноември во МКЦ, тековен...

08/16/2017 - 14:06

Тековен репертоар на градското кино Милениум во периодот 17 до 23 август 2017...