Репертоар:

Репеpтоаp на Народен театар-Битола од 6 до 12 февpуари

Тековен репертоар на Народен театар - Битола од 6 до 12 февруари...

На репертоарот на Народен театар - Битола се следниве претстави:

06.02.2017 (понеделник)

19.30  часот

„Злосторство и казна“

автор: Ф.М.Достоевски

Режија: Диего Де Бреа

 

07.02.2017 (вторник) 19.30 часот

„Злосторство и казна “

автор: Ф.М.Достоевски

Режија: Диего Де Бреа

 

08.02.2017 (среда) 19.30 часот

„Бар -Ремарк„

автор: Е.М.Ремарк и авторски текстови на режисерот, драматургот и актерите

режија: Александр Баргман

 

09.02.2017 (четврток) 19.30  часот

„Бар -Ремарк„

автор: Е.М.Ремарк и авторски текстови на режисерот, драматургот и актерите

режија: Александр Баргман

 

10.02.2017 (петок) 19.30 часот

„Сонети II „

Автор: В.Шекспир

режија: Ангелчо Илиевски

 

11.02.2017 (сабота) 19.30 часот

„Сонети II“

Автор: В.Шекспир

режија: Ангелчо Илиевски