Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 14 до 21 април

Во киното Милениум премиерно ќе бидат прикажани филмовите „Книга за џунглата“ и „Новите авантури на Аладин“...

Тековен репертоар на кино Милениум од 14 до 21 април: 

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (14.04. - 15.04.):

13:00 часот - НОВИТЕ АВАНТУРИ НА АЛАДИН (LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN) - Премиера

15:00 часот - БЕТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕН: ЗОРА НА ПРАВДАТА 3Д (BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 3D)

18:00 часот - ЏГАН 20:00 - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK) - Премиера

22:00 часот - ЏГАН

 

САБОТА - НЕДЕЛА (16.04. - 17.04.):

11:00 часот - НОВИТЕ АВАНТУРИ НА АЛАДИН (LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN)

13:00 часот - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK)

15:00 часот - БЕТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕН: ЗОРА НА ПРАВДАТА 3Д (BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 3D)

18:00 часот - ЏГАН

20:00 часот - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK)

22:00 часот - ЏГАН

 

ПОНЕДЕЛНИК - ЧЕТВРТОК (18.04. - 21.04.):

13:00 часот - НОВИТЕ АВАНТУРИ НА АЛАДИН (LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN)

15:00 часот - БЕТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕН: ЗОРА НА ПРАВДАТА 3Д (BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE 3D)

18:00 часот - ЏГАН

20:00 часот - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK)

22:00 часот - ЏГАН