Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 17 до 23 март

На репертоарот на кино Милениум следат две премиерни филмски остварувања... 

Тековен репертоар на кино Милениум од 17до 23 март:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (17.03. - 18.03.):

13:00 часот - КУНГ ФУ ПАНДА 3 3Д (KUNG FU PANDA 3 3D) - премиера

15:00 часот - (НЕ)ПРОФЕСИОНАЛЕЦ (GRIMSBY)

17:30 часот - ТРИЛОГИЈА РАЗЛИЧНА: ПРЕДАНА (ALLEGIANT: PART 1)

20:00 часот - ПАДОТ НА ЛОНДОН (LONDON HAS FALLEN) - премиера

22:00 -часот  ПОД ЛУПА (SPOTLIGHT)

 

САБОТА - НЕДЕЛА (19.03. - 20.03.):

11:00 часот - КУНГ ФУ ПАНДА 3 3Д (KUNG FU PANDA 3 3D)

13:00 часот - ЗОOТРОПОЛА 3Д (ZOOTOPIA 3D)

15:00 часот - (НЕ)ПРОФЕСИОНАЛЕЦ (GRIMSBY)

17:30 часот - ТРИЛОГИЈА РАЗЛИЧНА: ПРЕДАНА (ALLEGIANT: PART 1)

20:00 часот - ПАДОТ НА ЛОНДОН (LONDON HAS FALLEN)

22:00 часот - ПОД ЛУПА (SPOTLIGHT)

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (21.03. - 23.03.):

13:00 часот - КУНГ ФУ ПАНДА 3 3Д (KUNG FU PANDA 3 3D)

15:00 часот - (НЕ)ПРОФЕСИОНАЛЕЦ (GRIMSBY)

17:30 часот - ТРИЛОГИЈА РАЗЛИЧНА: ПРЕДАНА (ALLEGIANT: PART 1)

20:00 часот - ПАДОТ НА ЛОНДОН (LONDON HAS FALLEN)

22:00 часот - ПОД ЛУПА (SPOTLIGHT)