Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 19 до 25 мај

На репертоарот на кино Милениум следат две премиери филмот „Икс-мен: Апокалипса“ и филмот „Соседи 2“...

Тековен репертоар на киноМилениум од 19 до 25 мај:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (19.05. - 20.05.):

13:00 часот - ЛАЗАР

15:00 часот - ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ 3Д (ANGRY BIRDS 3D)

17:30 часот - КАПЕТАН АМЕРИКА: ГРАЃАНСКА ВОЈНА 3Д (CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 3D)

20:00 часот - ИКС-МЕН: АПОКАЛИПСА (X-MEN: APOCALYPSE) - Премиера

22:30 часот - СОСЕДИ 2 (NEIGHBOURS 2) - Премиера

 

САБОТА - НЕДЕЛА (21.05. - 22.05.):

11:00 часот - КНИГА ЗА ЏУНГЛАТА (THE JUNGLE BOOK)

13:00 часот - ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ 3Д (ANGRY BIRDS 3D)

15:00 часот - ЛАЗАР

17:30 часот - КАПЕТАН АМЕРИКА: ГРАЃАНСКА ВОЈНА 3Д (CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 3D)

20:00 часот - ИКС-МЕН: АПОКАЛИПСА (X-MEN: APOCALYPSE)

22:30 часот - СОСЕДИ 2 (NEIGHBOURS 2)

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (23.05. - 25.05.):

13:00 часот - ЛАЗАР

15:00 часот - ФИЛМОТ НА ЛУТИТЕ ПТИЦИ 3Д (ANGRY BIRDS 3D)

17:30 часот - КАПЕТАН АМЕРИКА: ГРАЃАНСКА ВОЈНА 3Д (CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 3D)

20:00 часот - ИКС-МЕН: АПОКАЛИПСА (X-MEN: APOCALYPSE)

22:30 часот - СОСЕДИ 2 (NEIGHBOURS 2)