Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 2 - 8 јуни

Во кино Милениум премерно ќе бидат прикажани филовите „Ниинџа желики: Излегување од сенка“ и „Игра на пари“...

Тековен репертоар на кино Милениум:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (02.06. - 03.06.):

13:00 часот - ФИНИ МОМЦИ (THE NICE GUYS)

15:00 часот - АЛИСА ЗАД ОГЛЕДАЛОТО (ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS)

17:30 часот - ИКС-МЕН: АПОКАЛИПСА (X-MEN: APOCALYPSE)

20:00 часот - НИНЏА ЖЕЛКИ: ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД СЕНКА (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) - Премиера

22:00 часот - ИГРА НА ПАРИ (Money Monster) - Премиера

 

САБОТА - НЕДЕЛА (04.06. - 05.06.):

11:00 часот - РЕЧЕТ И КЛАНК (RATCHET AND CLANK)

13:00 часот - АЛИСА ЗАД ОГЛЕДАЛОТО (ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS)

15:00 часот - ФИНИ МОМЦИ (THE NICE GUYS) 17:30 - ИКС-МЕН: АПОКАЛИПСА (X-MEN: APOCALYPSE)

20:00 часот - НИНЏА ЖЕЛКИ: ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД СЕНКА (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)

22:00 часот - ИГРА НА ПАРИ (Money Monster)

 

ПОНЕДЕЛНИК - СРЕДА (06.06. - 08.06.):

13:00 часот - ФИНИ МОМЦИ (THE NICE GUYS)

15:00 часот - АЛИСА ЗАД ОГЛЕДАЛОТО (ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS)

17:30 часот - ИКС-МЕН: АПОКАЛИПСА (X-MEN: APOCALYPSE)

20:00 часот - НИНЏА ЖЕЛКИ: ИЗЛЕГУВАЊЕ ОД СЕНКА (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)

22:00 часот - ИГРА НА ПАРИ (Money Monster)