Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 22 до 28 декември

Во киното Милениум премиерно ќе биде прикажан анимираниот филм „Пејте со нас“...

Тековен репертоар на кино Милениум од 22 до 28 декември:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (22.12. - 23.12.):

13:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 2D /

15:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

17:30 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 3D /

20:00 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 3D /

22:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /

 

САБОТА (24.12.):

11:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 2D /

13:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 3D /

15:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

17:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /

20:00 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 3D /

22:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /

 

НЕДЕЛА (25.12.):

20:00 часот – Јames bond symphony – КОНЦЕРТ

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (26.12. - 28.12.):

13:00 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 2D /

15:00 часот - СОЈУЗНИЦИ (ALLIED)

17:30 часот - ПЕЈТЕ СО НАС (SING) / 3D /

20:00 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 3D /

22:30 часот - РОУГ 1: ПРИКАЗНА ОД ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY) / 2D /