Репертоар:

Репертоар на кино Милениум од 23 до 29 март

Во кино Милениум премиерно ќе бидат прикажани филмовите „Американска пасторала“ и „Моќните ренџери“...

На репертоарот на кино Милениум се следниве филмови:

ЧЕТВРТОК - ПЕТОК (23.03. - 24.03.):

13:00 часот - УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ (BEAUTY AND THE BEAST)

15:00 часот - БОСТОНСКИТЕ ХЕРОИ (PATRIOTS DAY)

17:30 часот - МОЌНИТЕ РЕНЏЕРИ (POWER RANGERS) - премиера

20:00 часот - УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ (BEAUTY AND THE BEAST)

22:30 часот - АМЕРИКАНСКА ПАСТОРАЛА (AMERICAN PASTORAL) - премиера

 

САБОТА - НЕДЕЛА (25.03. - 26.03.):

11:00 часот - ШТРКОТ РИЧАРД (RICHARD THE STORK)

13:00 часот - УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ (BEAUTY AND THE BEAST)

15:00 часот - БОСТОНСКИТЕ ХЕРОИ (PATRIOTS DAY)

17:30 часот - МОЌНИТЕ РЕНЏЕРИ (POWER RANGERS)

20:00 часот - УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ (BEAUTY AND THE BEAST)

22:30 часот - АМЕРИКАНСКА ПАСТОРАЛА (AMERICAN PASTORAL)

 

ПОНЕДЕЛНИК – СРЕДА (27.03. - 29.03.):

13:00 часот - УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ (BEAUTY AND THE BEAST)

15:00 часот - БОСТОНСКИТЕ ХЕРОИ (PATRIOTS DAY)

17:30 часот - МОЌНИТЕ РЕНЏЕРИ (POWER RANGERS)

20:00 часот - УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ (BEAUTY AND THE BEAST)

22:30 часот - АМЕРИКАНСКА ПАСТОРАЛА (AMERICAN PASTORAL)